Vy från söder Vy från väster
Vy från norr Vy från öster